Baggrund

Efter at de to tidligere indehavere af ”English Silver House” på Østergade i København – grosserer Einar Esmer og hans hustru Else Esmer – begge var døde, blev legatet oprettet i 1968 på basis af en testamentarisk bestemmelse, hvor de i fællesskab havde bestemt, at deres efterladte midler alle skulle indgå i et legat til minde om deres afdøde søn. Det er disse midler, som nu gør det muligt hvert år at udbetale mellem 1 og 2 millioner kroner i legatportioner til de ovenfor angivne formål.English Silver House

Enslish Silver House's facade i Østergade 13. Billedet er taget i 1942. (Nordfoto)