Generel information

Jørgen Esmers Mindelegat, der er stiftet i 1968 uddeler legater til:

  • A: Personer, som på grund af alder eller sygdom er kommet i trang.
  • B: Unge, under uddannelse til en livsstilling inden for håndværk, industri og handel (gælder IKKE rejser).
  • C: Rejselegater til videreuddannelse inden for handel, håndværk og industri.
  • E: Organisationer som har et alment velgørende arbejdsområde.


Ansøgninger modtages hvert år i tiden d. 1. januar til d. 16. februar.